Stowarzyszenie artystyczne

I Gdański Konkurs
Pianistów Kameralistów

Zakład Akompaniamentu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Artystyczne „Pro…” organizuje I Gdański Konkurs Pianistów Kameralistów, który odbędzie się w dniach 21-22 marca 2016 r. w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku.

Konkurs przeznaczony jest dla pianistów kameralistów, uczniów klas IV-VI szkół muzycznych II stopnia, studentów oraz absolwentów uczelni muzycznych (urodzonych w roku 1986 i młodszych).Data:

21/03/2016 - 22/03/2016
Wydarzenie całodniowe

Miejsce:

Sala Kameralna (aula) w budynku czerwonym Akademii Muzycznej w Gdańsku

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorami I Gdańskiego Konkursu Pianistów Kameralistów są Zakład Akompaniamentu Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Artystyczne „Pro…”.
 2. Konkurs odbędzie się 21-22 marca 2016 roku w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku i jest konkursem ogólnopolskim przeznaczonym dla pianistów kameralistów, uczniów szkół muzycznych II stopnia, studentów oraz absolwentów uczelni muzycznych.
 3. W konkursie nie mogą brać udziału uczniowie i studenci jurorów.
 4. W konkursie oceniani będą pianiści kameraliści.
 5. Program konkursowy obejmuje utwory na instrument smyczkowy i fortepian lub instrument dęty i fortepian.
 6. Konkurs będzie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych (dotyczy pianistów):
  • Grupa I – uczniowie klas IV-VI szkół muzycznych II stopnia,
  • Grupa II – studenci i absolwenci uczelni muzycznych (urodzeni w roku 1986 i młodsi).
 7. Konkurs jest dwuetapowy i otwarty dla publiczności.
 8. Program konkursu
  • I Etap:
   wykonanie z własnym solistą dwóch (lub więcej) utworów, zróżnicowanych stylistycznie, w tym obowiązkowo jednego utworu z epoki klasycyzmu lub baroku (może być część lub części sonaty lub koncertu).
   Czas trwania programu w grupie I 15-20 minut, w grupie II 25-30 minut.
  • II Etap:
   wykonanie z solistą wyznaczonym przez organizatorów utworu obowiązkowego. Utwór zamieszczony zostanie na stronie www.amuz.gda.pl do dnia 7 marca 2016 roku. Pianiści grają na konkursie bez próby z wyznaczonym solistą.
 9. Czas trwania występu konkursowego podany w karcie zgłoszenia powinien być przestrzegany. Przekroczenie limitu czasu może spowodować przerwanie występu uczestnika.
 10. W przypadku zmian w programie konkursowym należy powiadomić o tym fakcie organizatora przed rozpoczęciem konkursu.
 11. W skład Jury wchodzić będą wybitni muzycy z kraju i z zagranicy.
 12. Jury będzie oceniać uczestników według skali 25-punktowej.
 13. Decyzje Jury są ostateczne, niepodważalne i niezaskarżalne.
 14. Laureatami konkursu będą zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej grupie. Otrzymają oni nagrody pieniężne oraz dyplomy. Przewidziane są również wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa.
 15. Karty zgłoszenia wypełnione pismem drukowanym, wraz w kopią dowodu wpłaty wpisowego, należy przesłać do dnia 1 marca 2016 roku na adres mailowy: gkpk@amuz.gda.pl. Kontakt w sprawach dotyczących konkursu - pod adresem e-mail: gkpk@amuz.gda.pl.
 16. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł na konto:

  Bank Zachodni WBK 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764
  Akademia Muzyczna w Gdańsku z dopiskiem:
  „I Gdański Konkurs Pianistów Kameralistów 2016 – wpisowe”

 17. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konkursie, wpisowe nie podlega zwrotowi.
 18. Szczegółowy harmonogram przesłuchań konkursowych zamieszczony będzie na stronie www.amuz.gda.pl po zamknięciu listy zgłoszeń.
 19. W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników, kierując się kolejnością zgłoszeń.
 20. Koszty związane z podróżą i pobytem uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 21. Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące I Gdańskiego Konkursu Pianistów Kameralistów zamieszczone zostaną na stronie internetowej Akademii Muzycznej w Gdańsku: www.amuz.gda.pl.
 22. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
comments powered by Disqus