Stowarzyszenie artystyczne

Darczyńcy


Pomoc to wielki gest świadczący o wielkim sercu. Dziękujemy wszystkim darczyńcom i osobom wspirającym nasze działania. Dzięki Wam Kultura może dawać ludzim to, co ma w sobie najlepszego. My zaś z pełnym zaangażowaniem dbamy o jej jakość i właściwą promocję.

Wsparcie finansowe prosimy kierować na konto:


Santander Bank 32 1090 2620 0000 0001 2020 7527
Stowarzyszenie Artystyczne "Pro..."


Dziękując za dobrowolne wpłaty oraz dary rzeczowe zapewniamy o przeznaczeniu pozyskanych środków na statutowe cele naszych działań.