Stowarzyszenie artystyczne

Zarząd

Dorota B. Jabłońska - Mazurek, Prezes Zarządu

Andrzej Siarkiewicz, członek Zarządu

Karol Kominek, członek Zarządu